Profil

  • Domy jednorodzinne
  • Adaptacje projektów gotowych
  • Przestrzeń użyteczności publicznej
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Domy letniskowe
  • Budynki mieszkalne
  • Restauracje i obiekty gastronomiczne
  • Obiekty sportowe

Dokumentacja projektowa jest opracowywana i kopiowana w technikach cyfrowych, na bazie oprogramowania “Autocad” oraz “Archicad” i „Artlantis Render”. Dysponujemy stale aktualizowaną bazą informacji technicznych oraz przepisów prawa z zakresu budownictwa.