Pomost widokowy Ptasi Zakątek w Dołujach

Zagospodarowanie użytku ekologicznego w rejonie osiedla domów jednorodzinnych w obrębie ulic Tura i Tarpana w Dołujach w gminie Dobra. Pomost drewniany w kształcie nawiązującym do sylwetki jaszczurki, z rastrowym zadaszeniem chroniącym przed słońcem i ławeczkami do obserwacji ptaków powstanie na na linii trzcin i otwartej wody by umożliwić obserwację gniazdujących w zaroślach ptaków bez ich niepokojenia.

Zagospodarowanie użytku ekologicznego w rejonie osiedla domów jednorodzinnych w obrębie ulic Tura i Tarpana w Dołujach w gminie Dobra. Pomost drewniany w kształcie nawiązującym do sylwetki jaszczurki, z rastrowym zadaszeniem chroniącym przed słońcem i ławeczkami do obserwacji ptaków powstanie na na linii trzcin i otwartej wody by umożliwić obserwację gniazdujących w zaroślach ptaków bez ich niepokojenia.

Pomost widokowy do obserwacji ptaków w  Ptasim Zakątku w Dołujach.
Realizacja na podstawie wybranego przez mieszkańców wariantu koncepcji.
Teren użytku to zbiornik wodny z brzegami porośniętymi trzciną i niskimi drzewami. Charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością w zakresie ornito- i herpetofauny. Obszar stanowi siedlisko około 50 gatunków ptaków w tym 44 prawnie chronionych, 9 gatunków płazów i 2 gatunki gadów. Użytek ekologiczny stanowiący formę ochrony przyrody będzie spełniać rolę społeczno edukacyjną dzięki utworzeniu ścieżki edukacyjnej i ciągu spacerowego do obserwacji ptaków w formie pomostu z punktem widokowym i tablicami informacyjnymi. Pomost drewniany w kształcie nawiązującym do sylwetki jaszczurki, z rastrowym zadaszeniem chroniącym przed słońcem i ławeczkami do obserwacji ptaków powstanie na na linii trzcin i otwartej wody by umożliwić obserwację gniazdujących w zaroślach ptaków bez ich niepokojenia. Obniżone pomosty-“łapki” będą platformami dla ptaków wodnych. Wzdłuż brzegu powstanie umocnienie z koszy siatkowych wypełnionych dużymi fragmentami skał co będzie stanowić schronienie dla małych gadów i płazów. Dla odwiedzających powstaną ławeczki i stojaki rowerowe, tablice informacyjne, obrotowe informatory z ilustracjami zwierząt występujących na tym terenie oraz tablicę multimedialną odtwarzającą również odgłosy ptaków i płazów.