Rewaloryzacja zabudowań mieszkalnych i gospodarczych we Friedrichsthal

Rewaloryzacja zabytkowych zabudowań mieszkalno-gospodarczych we Friedrihstahl

 

Rewaloryzacja zabytkowych zabudowań mieszkalno-gospodarczych we Friedrihstahl

Stan budynków przed rewaloryzacją